NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SIGURNU KUPOPRODAJU NEKRETNINE
STAN

 • VLASNIČKI LIST
 • RIJEŠENJE O OTKUPU/TRENUTAČNO STANJE OTKUPA(za stanove koji imaju otkup)
 • TLOCRT STANA (kod stanova kojima u Vl. listu nije upisana kvadratura /od strane ovlaštene osobe/ na taj način kupac zna što kupuje).

KUĆA

 • VLASNIČKI LIST – KOPIJA KAT.PLANA
 • GRAĐEVINSKA DOZVOLA / RIJEŠENJE O UVJETIMA GRADNJE / POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA ili POTVRDA DA JE KUĆA SAGRAĐENA PRIJE 1968.godine
 • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE JE DOBIVENA GORE NAVEDENA DOZVOLA / RIJEŠENJE / POTVRDA
 • UPORABNA DOZVOLA (ukoliko postoji)
 • SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA (od strane ovlaštene osobe / da se potvrdi da je u stvarnosti u skladu sa projektima / dozvolom i na taj način kupac točno zna šta kupuje!).

AKTI ZA UPORABU, Sukladno čl. 116. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11), za upis zabilježbe da je priložen akt za uporabu građevine, potrebni su jedan od iduće navedenih akata:

 • UPORABNA DOZVOLA
 • ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA,
 • UVJERENJE ZA UPORABU
 • GRAĐEVINSKA DOZVOLA (PRAVOMOĆNA), ODNOSNO DRUGI ODGOVARAJUĆI AKT IZDAN DO 19. LIPNJA 1991.G. SA POTVRDOM GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE DA NIJE U TIJEKU POSTUPK GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
 • POTVRDA UPRAVNOG TIJELA NADLEŽNO ZA POSLOVE GRADITELJSTVA DA SE ZA UPORABU GRAĐEVINE NE IZDAJE AKT O UPORABI
 • DOZVOLA ZA UPOTREBU
 • UVJERENJE KATASTARSKOG UREDA, ODNOSNO SREDIŠNJEG UREDA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE DA JE ZGRADA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968.G.

TEREN

 • VLASNIČKI LIST
 • KOPIJA KAT.PLANA
 • POSJEDOVNI LIST – UKOLIKO POSTOJI LOK.DOZVOLA/ GRAĐ.DOZVOLA/ RIJEŠENJE O UVJETIMA GRADNJE/ POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA – IZVOD IZ URBANISTIČKIH UVJETA
 • IDENTIFIKACIJA (ukoliko je potrebna)
 • SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA + ISKOLČENJE TERENA (od strane ovlaštene osobe/da se potvrdi da je sve u stvarnosti u skladu sa katastrom kao i sa upisanom kvadraturom / na taj način kupac točno zna što kupuje!)

Obveza prodavatelja je da predoči i/ili preda gore navedenu dokumentaciju ovisno o vrsti nekretnine koja se prodaje, kao i što mu je obveza da predoči i/ili preda gore navedenu dokumentaciju agentu i kupcima prilikom kupoprodaje određene vrste nekretnine.

Kategorije: Savjeti

Ostavi utisak