Od 27. travnja 2009. godine počinje se primjenjivati Zakon o posredovanju u prometu nekretninama. Ovim Zakonom uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina.
U skladu sa novim Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama, posredovanjem u prometu nekretnina mogu se uz naknadu baviti samo posrednici koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama spomenutog zakona.

ZAŠTO RADITI SA OVLAŠTENIM POSREDNICIMA U PROMETU NEKRETNINAMA?
TRI su temeljna razloga zbog kojih biste svakako trebali raditi sa ovlaštenim posrednicima u prometu nekretnina.
Prvi razlog je USKLAĐENJE SA ZAKONOM. Budući da novi zakon određuje tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretninama konačno je decidirano određeno i u ovoj profesiji, tko se može baviti poslom posredovanja, a tko ne. Upravo stoga jasno se nameće logika da će se svatko odlučiti za poslovanje sa zakonski verificiranom osobom, a ne osobom koja radi „na crno“.
Drugi razlog je STRUČNOST ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina. Naime, svaki ovlašteni posrednik u prometu nekretnina, nakon adekvatne edukacije, mora položiti Stručni ispit za agenta u prometu nekretnina koji mu omogućuje stručno i profesonalno bavljenje posredovanjem u prometu nekretnina.
Treći razlog ie SIGURNOST. Naime, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina propisano je da posrednik u prometu nekretnina dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja. Određeno je da osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

VAŽNO!:
Provjeriti agenta / agenciju !!!!
Svim kupcima i prodavateljima nekretnina savjetujemo da prilikom kupnje odnosno prodaje nekretnina obavezno provjere osobu sa kojom rade, odnosno da provjere ako je ta osoba stručno osposobljena za posredovanje u prometu nekretnina (agent sa licencom za posredovanje u prometu nekretnina). Način na koji možete provjeriti da osoba koja posreduje ispunjava sve zakonom propisane uvjete je provjera u Imeniku agenata posredovanja u prometu nekretninama pri HGK, spomenuti Imenik je javan i dostupan javnosti.
Angažiranjem licenciranog agenta svaki će kupac, odnosno prodavatelj dobiti maksimalno profesionalne i točne informacije o predmetnim nekretninama, izbjeći moguće malverzacije te maksimalno osigurati svoju investiciju bilo da se radi o kupnji ili prodaji nekretnine.

Kategorije: Savjeti

Ostavi utisak